Đặc sản vùng miền Đông Bắc Bộ

Sâm xuyên đá

Cập nhật ngày 12/07/2018

Giá: Liên hệ Lượt xem: 700

 

Chuối hột

Cập nhật ngày 06/04/2017

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1507

 

Thịt chua Thanh Sơn

Cập nhật ngày 03/04/2017

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1379

 

Ba kích Quảng Ninh

Cập nhật ngày 28/10/2016

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1485

 

Bưởi Đoan Hùng

Cập nhật ngày 28/10/2016

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1925

 

Cam Hàm Yên

Cập nhật ngày 05/12/2016

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1444