Đặc sản vùng miền Đồng Bằng Sông Hồng

Vải thiều Thanh Hà

Cập nhật ngày 26/05/2018

Giá: Liên hệ Lượt xem: 431

 

Cá thính Lập Thạch

Cập nhật ngày 23/03/2017

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1562

 

Hạt sen khô

Cập nhật ngày 19/02/2017

Giá: Liên hệ Lượt xem: 1598

 

Chuối ngự Đại Hoàng

Cập nhật ngày 24/10/2016

Giá: Liên hệ Lượt xem: 943

 

Cá kho làng Vũ Đại

Cập nhật ngày 24/10/2016

Giá: Liên hệ Lượt xem: 917