Giải trí

7 bài học bạn phải mang theo suốt cuộc đời

Học sinh tồn, học nhận lỗi, học nhu hòa, học nhẫn nhục, học buông bỏ, học cảm động là 7 bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời này. Cùng suy ngẫm nhé!

Hãy cảm ơn người đối xử tệ với mình

Phật dạy: Hãy cảm ơn người đối xử tệ với bạn vì họ đang gánh nghiệp giúp bạn. Cực hay và ý nghĩa

Phát ngôn ấn tượng của 10 tỷ phú sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ về tiền bạc

Đôi khi niềm tin về tiền bạc đóng vai trò quan trọng quyết định bạn có thể trở nên giàu có hay không. Nhưng trước hết, hãy thử tìm cảm hứng bằng việc lắng nghe ý kiến từ những người thành công.